© 2019 Palvelumuotoilun bisneskirja

Kirjan suosittelut

Olisipa ollut tämä kirja vajaa kymmenen vuotta sitten, kun pohdin mihin kaikkeen pankkitoiminnassa voidaan palvelumuotoilua hyödyntää – tai mitä palvelumuotoilu ylipäänsä on.


Kirja antaa lukijalle erinomaisen viitekehyksen, jonka avulla voi hahmottaa palvelumuotoilun kokonaisuutta sekä samalla jäsentää omaa ajatteluaan asiakaslähtöisyydestä. Minua viehätti myös kovasti se, että kirjoittajat olivat panostaneet asioiden esillepanon strukturointiin ja systemaattisuuteen. Se mitä halutaan sanoa, hahmottuu helposti.


Kirjan erinomaisuutta sekä lisää että haastaa sen kohderyhmän laveus. Kirja sopii hyvin palvelumuotoilun osalta eri kehitysvaiheissa oleville yksilöille ja yrityksille niin operatiiviselle kuin strategiselle tasolle. Johdannossa oleviin lukuohjeisiin kannattaakin todella tutustua ja tunnistaa se, missä roolissa kirjaa alkaa lukea.

Tunnistan kirjasta useamman tutun tilanteen omalta polultani. Oman työurani yhdeksi kohokohdaksi olen jossain haastattelussa nostanut mahdollisuuteni olla pääjohtajana vaikuttamassa siihen, että aloimme OP Ryhmässä panostaa palvelumuotoiluun. Tätä taustaa vasten kirjan III osa oli minulle antoisin.


Kokemuksesta tiedän, että palvelumuotoilun käyttöönotto ei ole – ainakaan isoissa organisaatioissa – läpihuutojuttu. Menneeseen peilaten uskon, että tämä kirja tarjoaa mahdollisuuden madaltaa kynnystä ajaa palvelumuotoilua nopeammin sisään.

Reijo Karhinen

Vuorineuvos

OP Ryhmän pääjohtaja 20017-2018

Palvelumuotoilun lähestymistapa, menetelmät ja niiden soveltuvuus eri tarkoituksiin on ollut kirjavaa ja vahvasti kokeilupohjaista. Kirja kokoaa ansiokkaasti yhteen palvelumuotoilun keskeiset käsitteet, lähestymistavat, tavoitteet ja menetelmät sekä antaa niille selitykset ja käyttötarkoituksen.

​Kirja tarjoaa oivan tietopaketin kaiken tasoisille palvelumuotoilusta kiinnostuneille yrityselämän edustajille: noviisille, osaajalle ja muutosajurille. Kirja yhtenäistää luontevasti palvelumuotoilukentän sanastoa niin, että erilaisten osaajien on aikaisempaa helpompi kommunikoida ja keskustella keskenään ilmiöstä.

Kirjan selkeät piirrokset ja diagrammit toimivat tukena muistaa ja ymmärtää palvelumuotoilun eri elementtejä ja suunnitteluvaiheita. Diagrammien avulla on paitsi helppo navigoida, myös helppo selittää palvelumuotoilun ydinkohtia muille.

Erityistä kiitosta ansaitsee kirjassa kautta linjan korostuva näkemys siitä, että palvelumuotoilun hyödyntäminen edellyttää muutosprosessia ja yrityksen kulttuurista muutosta. Parhaimmillaan palvelumuotoilusta tuleekin yrityksen strateginen muutosajuri ja uudistumisen mahdollistaja.


Suosittelen lämpimästi kirjaa matkaoppaaksi palvelumuotoilun haasteelliselle polulle!

Anne Stenros

TkT CEO Creative Catalyst Oy,

Muotoilujohtamisen pitkäaikainen ammattilainen,

muutosjohtaja ja luova muutosagentti

Tuplatimantti! Palvelumuotoilun Bisneskirja kertoo, mistä tuplatimantissa
on kyse ja samalla se on tuplatimantti itsekin. Kirja kertoo palvelumuotoilusta
sekä ideatasolla että käytännössä. Suosittelen kirjaa kaikille, jotka haluavat
kehittää palveluita asiakkaiden silmin ja tehdä niistä hyvää bisnestä.
Uskon, että se löytää tiensä monen uudenlaista palvelubisnestä rakentavan
työpöydälle ja miksei oppikirjaksikin.

Timo Lappi

Co-Founder

Fondia ja Heltti

Palvelumuotoilun bisneskirja on käsikirja uudenlaiseen liiketoimintaan.
Sen avulla voi haastaa asiakkaan odotukset ja ottaa haltuun liiketoiminta- ja
teknologiaympäristöjen jatkuvan muutoksen. Palvelumuotoilun bisneskirjan
tuo palvelumuotoilun hyödyt lukijan ulottuville huippuammattilaisten
kuvaamina. Kirja tarjoaa hienon johdatuksen palvelumuotoilun kehittämisotteeseen
avaamalla sen taustalla olevaa prosessia ja toimintatapoja.
Palvelumuotoilun bisneskirja mahdollistaa organisaatioille muotoilukyvykkyyden
kasvattamisen kilpailuetuna.

Satu Miettinen

Palvelumuotoilun professori, dekaani

Lapin yliopisto